Regler for bruk av klatreområdet

Gjelder ALLE brukere

 

 1. Registrer dere ved å scanne qr-koden utenfor døren til utstyrsrommet eller inne i klatreburet.
 2. For at alle besøkende skal trives og for å unngå farlige situasjoner ber vi foreldre og voksne om å merke seg følgende:
  1. Hold støynivået nede – unngå å rope mer enn absolutt nødvendig
  2. Alle som klatrer er pliktig å sørge for at uvedkommende ikke kommer inn på anlegget.
  3. Det er ikke tillatt å turne på mattene
  4. Det er ikke tillatt å løpe noe sted i klatreområdet
  5. Ikke gå under buldrevegg, kilterboard eller klatrevegg når noen klatrer
  6. Barn under 13 år har ikke anledning til å buldre uten tilsyn av voksne
 3. Hold orden i utstyrsrom og klatreområdet, det skal alltid henge tau på alle ruter.
 4. Nedre aldersgrense for klatring på tau uten oppsyn av foreldre er 13 år, forutsatt at de har Ledkort, topptaukort eller at de er med på klatring med instruktør.
 5. Medlemmer over 18 år med Ledkort eller Topptaukort kan ha med seg 1 gjest for prøveklatring inntil 2 ganger utenom organisert klatring. Dersom vedkommende gjest ønsker å fortsette etter dette må denne melde seg inn i klubben og delta på organisert klatring eller ta Ledkort/Topptaukort.
 6. Bare personer som er godkjent minimum "Instruktør Inne" kan drive opplæring av personer uten brattkort.
 7. For utenforstående grupper (skoler, barnehager, etc) som har leieavtaler med Egersund klatre- og tindeklubb gjelder egne regler. Disse gruppene gis tilgang til klatreveggen, men er formelt utenfor Egersund klatre- og tindeklubb sitt ansvarsområde. Lærere/Verge har Ledkort eller Topptaukort i henhold til avtale.
 8. Gi beskjed om uregelmessige forhold på post@egersundklatreklubb.no 

 

 

Styret

Egersund Klatre- og Tindeklubb

Januar 2024