Priser 2022

Enkeltmedlem: 500kr

Familiemedlem: 1200kr - Gjelder inntil 7 familiemedlemmer totalt.

Kurs

Brattkortkurs: 1200kr 8 timer (2 dager)

Topptaukortkurs: 600kr 4 timer (1 dag)

Se mer under kursfanen. Påmelding er bindende. 


 

Kommunalt

Vi kan ordner avtale med kommunale skoler, SFO og barnehager som ønsker å benytte seg av klatreanlegget med leie av utstyr.

Benytt kontakt oss skjema.


Leie av klatreanlegg/instruktør

Klatreanlegg kan leies ut etter avtale. Leietakere er gjerne bedrifter som vil prøve klatring som "teambuilding", bursdager, utdrikningslag, grupper/klubber som ønsker å prøve klatring. 

500kr timen med 1 instruktør og leie av nødvendig utstyr til bruk inne i hallen.

500kr timen med 1 instruktør og nødvendig utstyr til klatring ute i fjell. (merk: her føres det 1-2 timer til forberedelse og rydding i tillegg avhengig av omfang og tidsbruk.)

500kr timer per instruktør/sikrer dersom det trengs flere enn 1.


Vi leier i utgangspunktet ikke ut utstyr til bruk ute. Kun organisert klubbklatring og instruktører med oppdrag kan ta med seg utstyr ut men da må det legges på plass rett etter bruk. Styret kan godkjenne utleie av utstyr til bruk ute om nødvendig.